pzuPZU jako jedna z niewielu firm ubezpieczeniowych utworzyła fundusz prewencyjny, z którego finansuje działalność prewencyjną:

  • przeciwpożarową,
  • przeciwkradzieżową,
  • działania na rzecz ochrony zdrowia (przede wszystkim działania, których celem jest wspierania placówek służby zdrowia w zakresie finansowania zakupu aparatury medycznej dla szpitali i klinik,
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach pracy, z którymi od lat współpracuje PZU (ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakupu specjalistycznego sprzętu bhp oraz ppoż),
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego (ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym),
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych (szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz ich najbliższej okolicy – progi zwalniające, barierki zabezpieczające wybiegnięcie dzieci na drogę, podwyższone krawężniki, wykładziny antypoślizgowe).

 

W ramach prowadzonej od wielu lat działalności prewencyjnej PZU dba w sposób szczególny o ograniczenie zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia.

Skala zaangażowania finansowego PZU w działania prewencyjne czyni z firmy niezaprzeczalnego lidera na polskim rynku ubezpieczeniowym. Każdego roku PZU przeznacza kilkadziesiąt milionów złotych na działalność prewencyjną, wspierając Policję, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, GOPR, TOPR i WOPR oraz finansując kampanie społeczne propagujące bezpieczeństwo na drogach.

PZU prowadzi również bardzo intensywne działania prewencyjne o charakterze lokalnym, na poziomie placówek terenowych – Oddziałów. PZU angażuje się w całej Polsce w ścisłą współpracę z lokalnym biznesem, placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi oraz instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo publiczne.

Dofinansowanie programu "Bezpieczne Przejście dla Pieszych" jest właśnie taką inicjatywą o charakterze lokalnym, która jest wyrazem ogromnej odpowiedzialności PZU za bezpieczeństwo mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Dzięki takim projektom PZU wypełnia zobowiązania wobec wszystkich grup interesariuszy.

Fundacja KARET wykorzystuje pliki cookies, tylko i wyłącznie w celach statystycznych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.